JCEL ett företag i utveckling.

Vi har utvecklat och effektiviserat maskiner för packning av ensilage och även andra material tex sopor, flis och kompost.  JCEL utvecklar även spannmålskrossar för effektiv och noggrann krossning.

Detta händer hos JCEL

Stenfräsning

JCEL gör din åkermark bättre och lönsammare tackvare stenplockningsfria jordar.

Läs mer om Stenfräsning

Spannmålshantering

Vi hjälper dig med krossning och lagring av spannmål på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Ett erbjudande du har svårt att motstå.

Läs mer om Spannmålshantering
Hemsida från Internetavdelningen | Cookies