Stenfräsning

Vi kan erbjuda att gör din åkermark stenplockningsfri, dvs slå sönder all sten till grus från 0-70 mm. Det innebär att vi inte tar bort stenen och därmed inte sänker åkermarken. Stenen finns kvar i jorden och bevarar fukt och värme, men är tillräckligt liten för att slitaget på maskinerna ska minimeras. Det optimala sättet att uppgradera din steniga åker till förstklassig åkermark.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med att renovera upp grusvägar som blivit sönder körda. Få en homogen och hållbar körbana.

Detta händer hos JCEL

Stenfräsning

Stenplockningsfri åkermark och renovering av grusvägar.

Läs mer om Stenfräsning

Paketering

Moderna metoder för paketering och lagring.

Läs mer om Paketering
Hemsida från Internetavdelningen | Cookies