Påfyllningen sker enkelt och rationellt.
Det skapar ett effektivt arbetsflöde.
Effektivt utnyttjande av lagringsplatsen.
Varje löpmeter motsvarar 8 - 9 rundbalar.
Minskad åtgång på både förpackningsplast och utrymme.

Paketering

Traditionell hantering av exempelvis ensilage innebär oftast paketering i rundbalar av olika slag. Varje rundbal sveps in i ett plastomslag och körs sedan en och en för att placeras i rader och staplar. Enkelt kanske, men inte särskilt rationellt. Det tar tid och det går åt mycket plast.

Vår moderna paketerings- och lagringsmetod innebär att ensilaget packas i långa plasttuber, direkt på lagringsplatsen. Tubernas diameter väljs till antingen 2.70 meter eller 3.30 meter. Valfri längd upp till 150 meter är möjlig. De kan till och med svängas i önskad form. Varje löpmeter motsvarar 8 ? 9 rundbalar.

Tidigare har metoden mest använts inom lantbruket för paketering och lagring av bl a ensilage, vall och spannmål. En kraftigt ökad efterfrågan märks nu från sophanteringsindustrin och bioenergibranschen. Vi har redan uppdrag från kommunala bolag inom energi- och avfallshantering. Sopor, biogas och avfallskompostering är några av tillämpningsområdena.

Vi vinner i längden!

Detta händer hos JCEL

Stenfräsning

Stenplockningsfri åkermark och renovering av grusvägar.

Läs mer om Stenfräsning

Paketering

Moderna metoder för paketering och lagring.

Läs mer om Paketering
Hemsida från Internetavdelningen | Cookies